Hantverksmacken sommaren 2020 är lite annorlunda än tidigare somrar.
Corona har ställt till så mycket oreda.
Gränserna mot andra länder är stängda. Vi saknar er Norrmän, visst är det trevligt med många svenskar som gästar oss men....

Om inte regler ändras och gränser öppnas före juli månads utgång kommer vi att stänga den 1:a augusti.

Då hoppas vi på en bättre sommar 2021