Hantverkare Välkommen till Sommaren 2020

Du som är Hantverkare är välkommen att vara med, men bara du som har möjlighet att vara med att jobba. Du som har ”udda” hantverk är också speciellt välkommen. Du som har väldigt många olika hantverk kanske bara kan ta med dig några utvalda hantverk. Det för att vi inte ska ha många hantverk av samma sort och för att inte konkurera med varandra.

Att vara med på Hantverksmacken innebär.

Man betalar en deltagaravgift. En person en avgift.
För att kunna använda kortbetalningar tas 5% ut på alla sålda produkter, en obligatorisk avgift.
Man jobbar två helger samt tre veckodagar under perioden. Passen blir eftermiddag, heldag eller förmiddag.
Man betalar 15%  på alla sålda produkter (totalt 20%)


Du kan inte dela deltagaravgift med någon och sälja någon annans produkter så som om de var dina egna produkter. Men om ni är ett företag som har och gemensam försäljning diskuterar vi hur vi gör.

De produkter som finns på ”Macken” kommer att skyltas så bra som möjligt efter de förutsättningar som finns. Alla som jobbar har möjlighet att sitta med sina hantverk då det är stilla perioder, men så snart det närmar sig en kund reser man sig med ett leende och hälsar välkommen, det är kunden framför allt.

Vi vill försöka vara två som jobbar varje pass, det underlättar väldigt mycket så därför hoppas vi att vi blir fler deltagare under sommaren 2020. Det bidrar också till att vi kan ha öppet alla dagar under sommaren. Det är också en fördel om en kan vara ute och en inne.

Vi har också parkering på vårt område, det är möjligt att parkera både personbilar och campingfordon. Vi tar en avgift för alla och vi ser till att tankbilen kommer fram. Vi måstehålla ordning på området så det inte blir kaos då man ibland parkera lite hur som helst. Alla som vil tanka vill ju komma fram till pumparna.

Årets Deltagare har inga alternativ för deltagande

Det som gäller i år för att vara med är att man måste vara med och jobba,

två helger  fredag - söndag / lördag - måndag

tre vardagar    

du jobbar alltid eftermiddag, heldag, förmiddag

någon av oss som är ansvariga jobbar varje dag.

Vi hoppas kunna vara två personer varje dag